Regulamin ważny od 20.03.17r.

Sklep Internetowy #SOWHATEVER (www.sowhatever.pl)  prowadzony jest przez #SOWHATEVER Natalia Olszewska z siedzibą w Warszawie, ul. Łojewska 22/39 o3-392 Warszawa, NIP: 5242729894 , REGON: 366806509.

1. #SOWHATEVER prowadzi sprzedaż produktów odzieżowych za pośrednictwem sklepu internetowego.  Sprzedawane towary są wolne od wad.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu. W celu złożenia Zamówienia należy: zalogować się do sklepu (opcjonalnie), wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Można zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Uzupełniając formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i własne dane; podanie danych osoby trzeciej jest niedopuszczalne. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Wiadomość zawiera też podsumowanie zamówienia, wymieniające m.in. zamówione towary wraz z cenami oraz cenę i adres dostawy.

3. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie i trwa od 3 do 7 dni roboczych.

4. W przypadku niedostępności towaru lub jego części, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

5. Informacje o wyprzedażach i kuponach do realizacji będą aktualizowane na stronie sklepu. Każdy Klient ma możliwość rejestracji do swojego konta, co umożliwia otrzymywanie cyklicznych kuponów (10% zniżki do trzeciego produktu).

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. O zakończeniu promocji Sprzedający niezwłocznie informuje na www.sowhatever.pl.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny towaru/towarów nie będzie miała zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić poprzez stronę za pośrednictwem funkcji Przelewy24. Klient, który dokona wyboru produktów i zaznaczy „Zapłać”, automatycznie zostanie przekierowany na stronę z wyborem banku. Tam logując się dokona natychmiastowej płatności.

9. Sprzedający nie dopuszcza płatności za zamówiony towar przy jego odbiorze (brak możliwości wysyłki „za pobraniem”).

10. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

11. Koszty dostawy wynoszą:

  • Kurier na terenie Polski – 15 zł,
  • Wysyłka za granicę – w zależności od wagi zamówionego towaru.

12. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym #SOWHATEVER są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zm.). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim innym niż podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (zwłaszcza podmioty obsługujące płatności oraz dostawcy zamówionych towarów do Kupującego). Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne dla realizacji zamówienia. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

13. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia od umowy sprzedaży na adres rejestrowy #SOWHATEVER.

14. Kupujący powinien odesłać zwracane towary do Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres rejestrowy Sprzedającego. Zwrot następuje na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

15. Zwrot ceny towarów oraz kosztów wysyłki towarów (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy towarów do Kupującego) nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dna otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inny sposób zwrotu.

16.. Sprzedający informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych oraz umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien zgłosić ten fakt mailem pod adres info@sowhatever.pl po czym odesłać go przesyłką pocztową na adres rejestrowy sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Na wyraźną prośbę Klienta, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Kupującemu nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności dostarczać treści o charakterze bezprawnym, wpływać na funkcjonowanie sklepu oraz naruszać dóbr osobistych innych Kupujących, Sprzedającego, jego pracowników oraz osób trzecich.

19. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedającego, wysłaną na adres e-mail Sprzedającego, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Kupujący składa reklamację). Sprzedający rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Kupującego nie pozbawia Kupującego uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

20. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Kupującego oraz uzyskiwać do nich dostęp. Istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Kupujących.

21. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.